8.11.2020

הקרן לירושלים משיקה קרן חדשנות בתחומי תרבות וקהילה בירושלים.

 

באמצעות קרן החדשנות, בכוונת הקרן לירושלים לסייע, להיות שותפה ולהבטיח את היצירתיות והחדשנות של מוסדות וארגונים העוסקים בתחום התרבות ומוסדות וארגונים העוסקים בתחום קהילה, בעיר ירושלים במהלך תקופת הקורונה, לסייע ביצירת מודלים חדשניים להתמודדות עם התקופה הנוכחית ועם תהליך ההתאוששות בתום המשבר.

הקרן מזמינה בזה הגשת בקשות לקבלת מענק תרבות או מענק קהילה עבור פרויקטים בתחום התרבות או פרויקטים בתחום קהילה, הפתוחים לקהל הרחב ברחבי העיר ירושלים, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הקול קורא שלהלן:

קול קורא תרבות וקהילה 2021 – כללים

دعوة لتقديم مقترحات لمشاريع في مجال الثقافة والمجتمع في القدس لعام 2021 – قوانين

ההצעות הזוכות יזכו למענק כספי מהקרן לירושלים לביצוע הפרויקט במהלך שנת 2021.

ניתן להגיש הצעות עד יום ה' ה-10.12.2020 בשעה 16:00.

 

להלן רשימת שאלות ותשובות כלליות. יש להמשיך לעקוב אחרי פרסום שאלות ותשובות: קול קורא 2021- שאלות ותשובות כלליות

 

 

להלן רשימות שאלות הבהרה ותשובות. יש להמשיך לעקוב אחרי פרסום שאלות ותשובות: