העצמה קהילתית

 

האוכלוסייה החרדית בישראל מונה כמיליון נפש והיא מהווים 12% מכלל האוכלוסייה במדינת ישראל. בירושלים לומדים במוסדות החינוך החרדים כ-110,000 תלמידים המהווים כמעט שני שלישים מכלל התלמידים בעיר.

מרבית התלמידים החרדים אינם נחשפים ללימודי ליבה (הכוללים מקצועות כמו אנגלית ומתמטיקה) ולימודים כלליים. זאת, למרות שברור כי במאה ה-21, לימודי המדעים, המתמטיקה וההנדסה (STEM) הם בסיס הכרחי להשתלבות בעולם התעסוקה, לפרנסה ולהצלחה. לימודי המדעים בקרב ילדים ונוער מעניקים להם מיומנויות שיידרשו להם בעתיד. מדינת ישראל אמנם מקדמת מדיניות לאומית של לימודי STEM, אך זו אינה מיושמת במוסדות החינוך החרדים, במיוחד בקרב בנים.

עם זאת, ישנה פתיחות מסוימות בקרב חלקים הולכים וגדלים בציבור החרדי, כלפי לימודי מדע וטכנולוגיה כל עוד הם קשורים לתעסוקה. החברה החרדית, החווה עלייה באחוזי העוני, מבינה את הצורך להשתלב בכוח העבודה ולהרוויח כסף על מנת לתמוך במשפחות גדולות.

בשנים האחרונות ניכרת נכונות בקרב מנהיגי הקהילה לשלב לימודי מדעים וטכנולוגיה בבתי הספר, כל עוד הם אינם מנוגדים או פוגעים באורח חייהם הייחודי.

הקרן לירושלים, המחויבת לצרכים החברתיים והחינוכיים של כל תושבי העיר, החליטה כי כחלק מחזון ירושלים 2030 היא תתמוך בתכניות שנועדו להעלות רמת לימודי STEM בקרב בנים חרדים ובכך תחזק את המרקם החברתי של העיר.

לפני למעלה מעשור החלה הקרן לקדם את לימודי המדע והטכנולוגיה הבלתי פורמליים בקרב בנים חרדים. בין היתר התקיימו ביקורים במוסדות מדעיים ופעילויות אחרי שעות הלימודים, שנועדו לחשוף את הילדים למקצועות אלה מבלי לעורר את ההתנגדות החרדית.

על בסיס ניסיון מוצלח זה, אנו מבקשים לקדם עוד תכניות STEM בקרב בנים חרדים על מנת לחשוף אותם לעולם המדע והטכנולוגיה באמצעות תכניות פורמליות ובלתי-פורמליות. שכונת רוממה החרדית ליישום הפיילוט. התכנית נועדה לפתח חשיבה עצמאית במדע ובטכנולוגיה; להבטיח לימודי ליבה; ולטפח את המודעות לשימוש במשאבי הטבע בכל תחום.

האוכלוסייה החרדית בישראל מונה כמיליון נפש והיא מהווים 12% מכלל האוכלוסייה במדינת ישראל. בירושלים לומדים במוסדות החינוך החרדים כ-110,000 תלמידים המהווים כמעט שני שלישים מכלל התלמידים בעיר.

מרבית התלמידים החרדים אינם נחשפים ללימודי ליבה (הכוללים מקצועות כמו אנגלית ומתמטיקה) ולימודים כלליים. זאת, למרות שברור כי במאה ה-21, לימודי המדעים, המתמטיקה וההנדסה (STEM) הם בסיס הכרחי להשתלבות בעולם התעסוקה, לפרנסה ולהצלחה. לימודי המדעים בקרב ילדים ונוער מעניקים להם מיומנויות שיידרשו להם בעתיד. מדינת ישראל אמנם מקדמת מדיניות לאומית של לימודי STEM, אך זו אינה מיושמת במוסדות החינוך החרדים, במיוחד בקרב בנים.

עם זאת, ישנה פתיחות מסוימות בקרב חלקים הולכים וגדלים בציבור החרדי, כלפי לימודי מדע וטכנולוגיה כל עוד הם קשורים לתעסוקה. החברה החרדית, החווה עלייה באחוזי העוני, מבינה את הצורך להשתלב בכוח העבודה ולהרוויח כסף על מנת לתמוך במשפחות גדולות.

בשנים האחרונות ניכרת נכונות בקרב מנהיגי הקהילה לשלב לימודי מדעים וטכנולוגיה בבתי הספר, כל עוד הם אינם מנוגדים או פוגעים באורח חייהם הייחודי.

הקרן לירושלים, המחויבת לצרכים החברתיים והחינוכיים של כל תושבי העיר, החליטה כי כחלק מחזון ירושלים 2030 היא תתמוך בתכניות שנועדו להעלות רמת לימודי STEM בקרב בנים חרדים ובכך תחזק את המרקם החברתי של העיר.

לפני למעלה מעשור החלה הקרן לקדם את לימודי המדע והטכנולוגיה הבלתי פורמליים בקרב בנים חרדים. בין היתר התקיימו ביקורים במוסדות מדעיים ופעילויות אחרי שעות הלימודים, שנועדו לחשוף את הילדים למקצועות אלה מבלי לעורר את ההתנגדות החרדית.

על בסיס ניסיון מוצלח זה, אנו מבקשים לקדם עוד תכניות STEM בקרב בנים חרדים על מנת לחשוף אותם לעולם המדע והטכנולוגיה באמצעות תכניות פורמליות ובלתי-פורמליות. שכונת רוממה החרדית ליישום הפיילוט. התכנית נועדה לפתח חשיבה עצמאית במדע ובטכנולוגיה; להבטיח לימודי ליבה; ולטפח את המודעות לשימוש במשאבי הטבע בכל תחום.

 

במהלך השנתיים הראשונות, תתמקד התכנית הניסיונית בשכונת רוממה בשלושה צירים עיקריים:

  1. חינוך פורמלי בבתי ספר יסודיים לבנים (תלמודי תורה): שיפור רמת המתמטיקה, ההנדסה והמדעים המתקיימים כיום במערכת תלמודי התורה במסגרת שעות הלימוד הרגילות, תוך מינוף פעילויות קיימות ושדרוגן. ציר זה כולל בחירה של בתי ספר מתאימים, מיפוי המצב הקיים, הדרכת המורים ועידוד שיתוף הפעולה עם הצוות הפדגוגי, כדי לשדרג תכנים ולהציע פעילויות בית ספריות.
  2. פעילויות קהילתיות: פעילויות של חינוך בלתי פורמלי תתקיימנה במרכז הקהילתי המקומי. הפעילויות יכללו גם עבודה עם משפחות ועם בנות, כולל תכניות לגיל הרך, אירועים קהילתיים לכל המשפחה, פיתוח מרכז לחדשנות בתוך המרכז הקהילתי ופעילויות אחרי הלימודים.
  3. בניית תשתיות ואמות מידה להצלחה: תיעוד התהליך, הבחנה בין פעילויות שהצליחו לאלה שלא, יצירת אמות מידה להצלחה והבטחת קיומם של הון אנושי ותשתיות שיאפשרו את המשך פיתוח הפרויקט.

 

שותפים לפרויקט הפדרציה היהודית של קליבלנד, פדרציית טורונטו ועיריית ירושלים. מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד, הידוע במומחיותו ביישום תכניות STEM בלתי פורמליות, יסייע ביצירת תכנים פדגוגיים. בוועדת היגוי חברים נציגי הקרן לירושלים, עיריית ירושלים ונציגים רבניים מהמרכז הקהילתי של רוממה. הוועדה תקיים מעקב צמוד אחר פיתוח הפרויקט תוך הבנה לגמישות ושינויים בהתאם לתגובות ולצרכי הקהילה.

במהלך השנתיים הראשונות, תתמקד התכנית הניסיונית בשכונת רוממה בשלושה צירים עיקריים:

  1. חינוך פורמלי בבתי ספר יסודיים לבנים (תלמודי תורה): שיפור רמת המתמטיקה, ההנדסה והמדעים המתקיימים כיום במערכת תלמודי התורה במסגרת שעות הלימוד הרגילות, תוך מינוף פעילויות קיימות ושדרוגן. ציר זה כולל בחירה של בתי ספר מתאימים, מיפוי המצב הקיים, הדרכת המורים ועידוד שיתוף הפעולה עם הצוות הפדגוגי, כדי לשדרג תכנים ולהציע פעילויות בית ספריות.
  2. פעילויות קהילתיות: פעילויות של חינוך בלתי פורמלי תתקיימנה במרכז הקהילתי המקומי. הפעילויות יכללו גם עבודה עם משפחות ועם בנות, כולל תכניות לגיל הרך, אירועים קהילתיים לכל המשפחה, פיתוח מרכז לחדשנות בתוך המרכז הקהילתי ופעילויות אחרי הלימודים.
  3. בניית תשתיות ואמות מידה להצלחה: תיעוד התהליך, הבחנה בין פעילויות שהצליחו לאלה שלא, יצירת אמות מידה להצלחה והבטחת קיומם של הון אנושי ותשתיות שיאפשרו את המשך פיתוח הפרויקט.

 

שותפים לפרויקט הפדרציה היהודית של קליבלנד, פדרציית טורונטו ועיריית ירושלים. מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד, הידוע במומחיותו ביישום תכניות STEM בלתי פורמליות, יסייע ביצירת תכנים פדגוגיים. בוועדת היגוי חברים נציגי הקרן לירושלים, עיריית ירושלים ונציגים רבניים מהמרכז הקהילתי של רוממה. הוועדה תקיים מעקב צמוד אחר פיתוח הפרויקט תוך הבנה לגמישות ושינויים בהתאם לתגובות ולצרכי הקהילה.