הקרן לירושלים

02-675-1711
ת.ד 10185, ירושלים, 91101

  יצירת קשר עם מדינות נוספות

  ארצות הברית

  420 Lexington Avenue, Suite 1645 New York, NY10170
  212-6974188

  ספרד

  420 Lexington Avenue, Suite 1645 New York, NY10170
  212-6974188
  212-6974110

  איטליה

  420 Lexington Avenue, Suite 1645 New York, NY10170
  212-6974188
  212-6974110

  נורווגיה

  420 Lexington Avenue, Suite 1645 New York, NY10170
  212-6974188
  212-6974110

  נגישות אתר