הקרן לירושלים

02-675-1711
ת.ד 10185, ירושלים, 91101
יצירת קשר עם מדינות נוספות

ארצות הברית

420 Lexington Avenue, Suite 1645 New York, NY10170
212-6974188

ספרד

420 Lexington Avenue, Suite 1645 New York, NY10170
212-6974188
212-6974110

איטליה

420 Lexington Avenue, Suite 1645 New York, NY10170
212-6974188
212-6974110

נורווגיה

420 Lexington Avenue, Suite 1645 New York, NY10170
212-6974188
212-6974110