סיפורים מירושלים

משולחנו של נשיא הקרן לירושלים

קרא עוד

סיפורים מירושלים: ראש השנה תשפ"ג

פורצות החומות   את הגברת אסתי הס פגשתי לראשונה בטקס הסיום של קורס להכשרת מנחים לזוגות צעירים ומשפחות צעירות מהקהילות החרדיות בירושלים להתנהלות כלכלית נבונה ואחראית. שילוב ידיים של הקרן לירושלים עם ארגון "תבונה". הגברת הס היא בוגרת הקורס הראשון שתתחיל להדריך משפחות צעירות לחינוך פיננסי ולימוד המושגים הכלכליים הנדרשים לניהול הוצאות בית ומשפחה.   […]

נגישות אתר