28.12.2020

"לו יכולתי להוסיף עוד דיבר אחד לעשרת הדיברות הייתי מוסיף – לא תכאיב….." (עמוס עוז)

מענק עמוס עוז להומניזם בירושלים של הקרן לירושלים בשיתוף מרכז שפינוזה במכון ון ליר

 

 

הקרן לירושלים מבקשת לקבל הצעות להענקת מענק לגופים היוזמים פעילות לקידום האנושיות וההומניזם בירושלים.

המענק יינתן לפעילות בירושלים המתקיימת ברוחו ובדרכו של עמוס עוז: עשייה אפקטיבית למען אנושיות, הומניזם, סובלנות וקשב עמוק לזולת ולשונה.

 

 

מדי שנה תחלק הקרן לירושלים מענק  לעד שני ארגונים  בסך כולל של 30,000 ₪  לתמיכה בתכנית או יוזמה חברתית, תרבותית, אמנותית או חינוכית, אשר תקדם ערכי אנושיות, הדדיות, הקשבה, פשרה  וחיים משותפים בעיר ירושלים.

המיזמים יהיו באחד מהתחומים הבאים: תרבות (לרבות ספרות, אמנות ומוסיקה), חינוך, חברה וקהילה. כל ההצעות בכל התחומים יאפשרו מפגש בלתי אמצעי, כן ומכבד בין קבוצות שונות במרחב הירושלמי.

המיזמים יכללו את אחד מהאלמנטים הבאים או יותר:

  1. המיזם יציע יצירתיות תרבותית שנועדה להתוות דרכים חדשות לתיווך בין עולמם של ירושלמים שונים ו/או מרוחקים זה מזה. יינתן משקל הן לאיכות האמנותית של המיזם והן ליכולתו להסיר מחסומים ולקרב את השונה ו/או הרחוק.

״התרבות אינה מוזיאון. מותר לגעת! מותר להזיז, לקרב, להרחיק, לשנות ולהטביע את חותמנו אנו״. (עמוס עוז)

  1. המיזם יציג שיח ודיאלוג.

״המילים הפשוטות האלו: כואב לך. אני יודע. גם לי כואב. בוא נחפש משהו״. (עמוס עוז)

המיזם יכלול מפגשים של שיח פתוח וגלוי לב, לרבות שיח פוליטי וחברתי, ובלבד שיהיה הומניסטי ומכבד אהדדי, ויאפשר הקשבה, התפשרות, ופתיחת גבולות קהילתיים, תרבותיים, אתניים, דתיים, מגדריים, או דוריים.

  1. המיזם יכלול מפגשים חוצי קווים בין פעילים ויזמים באחת מהתחומים תרבות, חינוך, חברה וקהילה.

״אי אפשר לחנך לאהבה. לא לאהבת הארץ ולא לאהבת הנוף. באהבה אפשר רק להדביק את הזולת״. (עמוס עוז)

 

חברי ועדת ההיגוי של המענק שתחליט על זהות הזוכים לשנת 2021 הם:

פרופ' פניה עוז-זלצברגר, פרופ' שי לביא, הסופר אלי עמיר, גב' אודיה לביא, מר מוחמד סלמן, גב' דסי גורדון, מר שי דורון.

הקרן מזמינה בזה הגשת בקשות לקבלת מענק עמוס עוז להומניזם בירושלים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הקול קורא שלהלן:

תקנון קול קורא מענק עמוס עוז

להרשמה: טופס מקוון להרשמה

ניתן להגיש הצעות עד יום 31.1.2021 בשעה 16:00.

 

להלן רשימת שאלות ותשובות בנוגע למענק: 

רשימת שאלות ותשובות – 7.1.21

מענק עמוס עוז – הבהרה