15.06.2020

דוקטורנטים הרואים בירושלים את ביתם, מעוניינים לגור בעיר,

לעבוד ולהוביל בחברה הירושלמית!

הקרן לירושלים מודיעה על פתיחתה של תוכנית המנהיגות של הקרן לירושלים

התוכנית מיועדת לדוקטורנטים לקראת סיום הדוקטורט (עתידים להגיש את הדוקטורט עד ספטמבר 2021), המעוניינים להשתלב בעבודה משמעותית ובעשייה בתחום החברתי-עירוני בירושלים ולהיות חלק מתוכנית מנהיגותית למטרת קידומה החברתי-כלכלי של העיר ירושלים.

הקרן לירושלים מעניקה לדוקטורנטים אשר ייבחרו להשתתף בתכנית ("עמיתים") מלגות והתנסות במשרות עבודה מובילות בארגונים ומוסדות בירושלים, כמוסדות תרבות, מנהלים קהילתיים ומיזמים כלכליים עירוניים שונים.

מטרת התוכנית היא ליצור שדרת מנהיגות ירושלמית, המקדמת ידע ומינוף עשייה בארגונים ירושלמים.

תכנית קיימה פועלת בשיתוף עם האוניברסיטה העברית ירושלים.

 

ועדת ההיגוי של התוכנית

פרופ' אודי ניסן, בי"ס למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית –  יו"ר, פרופ' ברק מדינה – רקטור האוניברסיטה העברית, פרופ' מונא חורי-כסאברי – דיקנית ביה"ס לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית, דני בר גיורא – מנהל בית הספר למנהיגות חינוכית, מכון מנדל, גב' חלי יעקבס – מנכ"לית תיירות ניר דוד ויו"ר צובה תיירות, פעילה חברתית בירושלים, פרופ' דוד גליקסברג, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, שי דורון, נשיא הקרן לירושלים.

 

מהות התוכנית:

בבסיס התוכנית עומדת התחייבות של כל עמית לגור ולעבוד בעיר ירושלים לתקופה של  5 שנים.

  • התוכנית משלבת התנסות ועבודה מובילה בארגון/נים בעיר ירושלים וכן השתתפות בהשתלמויות
  • מקום ההתנסות/העבודה יותאם לעמית ע"י הקרן לירושלים בארגונים בירושלים (להלן – "הארגון שנקבע")

 

התחייבויות העמית בשנה הראשונה של התוכנית (בתקופה המיועדת לסיום הדוקטורט)

בשנה הראשונה של התכנית, יקבלו העמיתים שנבחרו מלגה חודשית בסך 4000 ₪ מהקרן לירושלים, בכפוף לביצוע התנסות של כ- 8 שעות בשבוע, בארגון שיותאם לעמית בהתאם לכישוריו ולצרכי הארגון, והשתתפות בהשתלמות של כ- 10 שעות בחודש שמטרתה העמקת ההבנה והתפישה הכוללת של העיר ירושלים ומורכבותה והחזון של תכנית המנהיגות בעיר.

מובהר כי גם אם העמית לא יגיש את עבודת הדוקטורט עד ספטמבר 2021,  תקופת מתן המלגה תסתיים בספטמבר 2021.

 

התחייבויות העמית בשנה השנייה והשלישית של התוכנית

בספטמבר 2021, עם סיום עבודתו על הדוקטורט, העמית ייקלט כעובד במשרה מובילה בארגון בו נערכה ההתנסות ו/או בארגון ירושלמי אחר שמתואם עם הקרן לירושלים, בהתאם לכישורי העמית ולצרכי הארגון. העבודה תהיה בהיקף של חצי משרה לפחות, לתקופה של שנתיים (עד ספטמבר 2023). משכורת העמית, בסך 5,000 ₪ תשולם  ע"י הארגון, במימון קרן ירושלים. בתקופה זו תימשך מסגרת ההשתלמות של 10 שעות בחודש (במקביל לעבודה), שמטרתה העמקת ההיכרות והתפישה הכוללת של העיר ירושלים ומורכבותה ויצירת רשת חברתית בין העמיתים.

 

התחייבויות העמית בשנה הרביעית והחמישית של התוכנית

עם תום השנה השלישית של התכנית, מסתיימת התחייבותה של הקרן לירושלים לסייע לעמית להשתלב בארגון שנקבע וגם מסתיימת תקופת מימון שכרו של העמית ע"י הקרן לירושלים. בשנה הרביעית והחמישית ימשיכו העמיתים לגור בירושלים ומצופה מהם לעבוד בעיר ברמה משמעותית ומובילה. בנוסף, בתקופה זו על העמיתים לתרום מזמנם למסגרת ההשתלמויות, כולל במתן הרצאות וסיוע לעמיתים הנמצאים בתחילת התכנית ובפיתוח שדרת המנהיגות הירושלמית שנבנית באמצעות התוכנית.

 

דרישות למועמדים

התכנית מיועדת ל:

  • סטודנט/ית לתואר שלישי, בכל התחומים, העתיד/ה להגיש את הדוקטורט שלו/ה עד ספטמבר 2021 ומעוניין/ת להשתלב בעבודה בעיר ירושלים.
  • חובה על הסטודנט/ית להתחייב לגור בעיר ירושלים במהלך כל 5 שנות התוכנית.
  • בעל/ת מוטיבציה להשתלב ולהוביל עשייה חברתית משמעותית בירושלים.
  • בעל/ת נכונות להתנדבות בוועדות ליווי/ועדות ציבוריות/צוותי משימה בתחומי העשייה החברתית בירושלים.
  • עדיפות תינתן לדוקטורנטים/יות הלומדים/ות באוניברסיטה העברית ו/או בעלי קשר משמעותי לירושלים.
  • עדיפות לבעלי/ות ניסיון בעשייה חברתית, בעלי/ות מוטיבציה להוביל ולהנהיג עשייה, כאמור בעיר ירושלים.

 

 

הגשת מועמדות

ניתן להגיש מועמדות לתוכנית עד יום ו' 17.7.20, כ"ה תמוז תש"פ.

להגשת המועמדות יש למלא את טופס ההרשמה ולצרף אליו קורות חיים ומכתב המלצה ממעסיק, או מעסיק לשעבר. לטופס ההרשמה  לחצו כאן.

לאחר קבלת כל המסמכים יתקבל אישור שליחה אוטומטי. תשובות למועמדים בעניין המשך התקדמות במסלול הקבלה של התוכנית תתקבלנה בדוא"ל עד יום א' 2.8.20 י"ב אב תש"פ.

 

בחירת העמיתים

בחירת המועמדים המתאימים להשתתף כעמיתים בתכנית תהיה בהתאם לשיקול דעתה של הקרן לירושלים. בין היתר יבדקו הקריטריונים הבאים:

א.         ניסיון ומוטיבציה לעבודה בתחום היזמות או בתחום החברתי – קהילתי.

ב.         יכולת הנהגה והובלה של עשייה יוצרת רב תחומית.

ג.          תקשורת בינאישית מעולה ויכולת לעבוד בעבודת צוות מעצימה.

ד.         יכולת השתלבות בארגונים, והזדהות עם רוח המקום וצרכיו.

ה.         יכולת ביטוי ברמה גבוהה

ו.          התאמה מקצועית לתפקידים הדרושים בארגונים שייבחרו ע"י הקרן לירושלים  להתנסות ולעבודה.

 

מועמדים מתאימים יוזמנו לסדנת היכרות ופעילות משותפת.

בתום שלב הסדנה, יערך מיון נוסף ואז יוזמנו המועמדים המובילים לראיונות אישיים, בהשתתפות חברי ועדת ההיגוי של התכנית. לאחר שלב הראיונות ייבחרו עמיתי התוכנית לשנת 2020 – 2021 (שנת הלימודים תש"פ – תשפ"א).

מועמדים שייבחרו להשתתף כעמיתים בתוכנית יידרשו לחתום על כתב התחייבות מול הקרן לירושלים.

 

 

שאלות ותשובות על התוכנית

 

איך יערך השיבוץ לשנת ההתנסות והעבודה ועל איזה תפקידים מדובר?

ייעשה ניסיון לשלב את העמיתים בשנת ההתנסות באותו הארגון בו יעבדו לאחר מכן, כדי שילמדו את צרכי הארגון ויתמקצעו בעשייה. התפקיד בו יעבדו בשנתיים שלאחר מכן, ייבנה במהלך תקופת ההתנסות.

הצעות העמיתים לארגונים שונים אליהם הם קשורים בקשרי עבודה או בהם הם רוצים להשתלב יישקלו בחיוב.

השיבוץ בארגונים ייעשה לפי תחומי העיסוק ורצון העמיתים ולפי יכולות הארגון.

אם מסיבה כלשהיא לא תהיה התאמה בין העמית/ה למקום ההתנסות, בתום תקופת ההתנסות, תעשה חשיבה משותפת על ארגון אחר בו יעבוד העמית לאחר מכן.

בכל מקרה, הקרן לירושלים מלווה את העמיתים במהלך 3 השנים (שנת ההתנסות ושנתיים של עבודה) ודואגת למשרה מיטבית עבור העמית/ה.

השמת העמיתים בארגונים הירושלמים השונים מעצימה את העמיתים, אך גם את הארגונים. לתוכנית נבחרים רק ארגונים שישכילו לפתח את העמיתים ולהיעזר ביכולותיהם כדי לחזק ולמנף את הארגון.

לכן, יהיו התפקידים בהם ישובצו העמיתים (בסיום שנת הסטאז') תפקידים של ניהול ואסטרטגיה, פיתוח קשרי קהילה, יצירת תכנים ומיזמים, ניהול תקשורת וחשיפה למגזרים שונים, פיתוח תוכן שיווקי, בניית תוכניות שיתופי פעולה ותהליכים עירוניים, פיתוח משאבים וניהול מידע כבסיס לעשייה עירונית.

 

האם ניתן לעבוד בעבודה נוספת כעמיתי התוכנית?

כן, כל זמן שאין פגיעה בהתחייבויות העמיתים – יום הסטאז' או חצי משרה לאחר מכן, ימי ההשתלמויות, וכמובן 5 שנים של מגורים בירושלים.

 

 ניתן להציע מקומות להתנסות או לעבודה?

הקרן לירושלים מעודדת השתלבות ועבודה בארגונים ירושלמיים יחד עם העצמה לעמיתים ולכן כל הצעה תישקל בחיוב

 

האם ניתן להגיע לשכר גבוה יותר בתקופת העבודה?

המימון שהקרן לירושלים מעבירה לארגונים יכול להיות בסיס ממנו תתפתח משרה לפי יכולות המימון של הארגון.

 

אפשר לצאת לפוסט דוקטורט האם בתקופת התוכנית?

אם רצף המגורים בירושלים לא ייפגע, יחד עם כל דרישות התוכנית – ההתנסות

, העבודה וההשתתפות בהשתלמויות -אין מניעה לעשות פוסט יחד עם התוכנית.

 

לשאלות ופרטים ניתן לפנות לד"ר סיגלית הרץ, מנהלת התוכנית – manhigut@jfjlm.org

 

 

  • המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות, אך מתייחס לגברים ונשים כאחד

 

 

נגישות אתר