26.06.2023

 

בעלי תואר שלישי, צעירים דינמיים, הרואים בירושלים את ביתם, מעוניינים לגור בעיר, לעבוד ולהוביל בחברה הירושלמית

הצטרפו אלינו!

קיימה – תכנית המנהיגות האקדמית של הקרן לירושלים ע"ש ג'ורג' פינטו

מחזור ד' יוצא לדרך

 

הקרן לירושלים מודיעה על פתיחת המחזור הרביעי של תוכנית המנהיגות האקדמית של הקרן לירושלים. התוכנית נותנת מסלול לפיתוח אישי ומקצועי לדוקטורנטים בשלבי הדוקטורט המתקדמים (שלב ב' חובה), ולבעלי תואר דוקטור או למועמדים שהגישו כבר את הדוקטורט (לא לפני ינואר 2020), המעוניינים להשתלב בעבודה משמעותית ובעשייה בתחום החברתי-עירוני בירושלים ולהיות חלק מתוכנית מנהיגותית למטרת קידומה החברתי-כלכלי של העיר ירושלים.

למחזור ד' של התוכנית יתקבלו דוקטורנטים ומסיימי דוקטורט שיעברו את תכנית ההשתלמויות יחדיו ויצטרפו לקבוצה האיכותית של עמיתי/ות קיימה.

בבסיס התוכנית עומדת התחייבות של כל עמית/ה לגור ולעבוד בעיר ירושלים במשך תקופה של  5 שנים.

 

 

ועדת ההיגוי של התוכנית

פרופ' אודי ניסן, בי"ס למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית –  יו"ר, פרופ' ברק מדינה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, פרופ' מונא חורי-כסאברי, סגנית הדיקן לענייני מגוון, האוניברסיטה העברית, דני בר גיורא, גב' חלי יעקבס – מנכ"לית תיירות ניר דוד ויו"ר צובה תיירות, פעילה חברתית בירושלים, פרופ' דוד גליקסברג, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, שי דורון, נשיא הקרן לירושלים.

המתווה של 3 השנים הראשונות של התוכנית שונה בין הדוקטורנטים לעמיתים/ות שכבר הגישו את עבודת הדוקטורט ולכן יפורט כאן בנפרד:

 

 

מתווה התוכנית לעמיתים/ות שכבר הגישו את הדוקטורט או בעלי תואר דוקטור.

 • עבודה בתפקיד משמעותי בארגון או מוסד בירושלים, כגון מוסדות תרבות, מנהלים קהילתיים ומיזמים כלכליים עירוניים שונים, בהיקף של חצי משרה לפחות, למשך שנתיים ו- 6 חודשים, במימון הקרן לירושלים. הארגון ייבחר יחד עם העמית/ה, לפי תחום עיסוקם ורצונם להשתלב ולפי צרכי הארגונים (להלן "הארגון שנקבע")
 • השתתפות בתוכנית השתלמות הכוללת 2 מפגשים בחודש, למשך 10 שעות בחודש.

התוכנית גמישה, מותאמת אישית ונערכת בליווי רצוף כדי לשלב התפתחות אישית עם חיים אקדמיים, עבודה איכותית, תרומה משמעותית לקהילה ויצירת מעגלי קשרים וידע. מטרת התוכנית היא ליצור שדרת מנהיגות ירושלמית, המקדמת ידע ומינוף עשייה בארגונים ירושלמים.

תכנית קיימה פועלת בשיתוף עם האוניברסיטה העברית ירושלים.

 

התחייבויות העמית/ה בשנה הראשונה של התוכנית:

 • בחודש אוקטובר 2023 יערך סמינר הקמה בן 3 ימים של התוכנית, במקביל יתחיל העמית/ה לעבוד בארגון שיותאם לו בהתאם לכישוריו, רצונותיו וצרכי הארגון, בהיקף של חצי משרה לפחות. המשרה תהיה בתחום העשייה הקהילתית/חברתית של הארגון.
 • משכורת העמית/ה, בסך כ –7000 ₪ ברוטו, תשולם ע"י הארגון, במימון הקרן לירושלים.
 • העבודה תמשך בהיקף המשרה הרצוי לעמית ולארגון (חצי משרה לפחות), למשך שנתיים וחצי – עד מרץ 2026.
 • במקביל, ישתתף העמית/ה בהשתלמות של 2 מפגשים, בהיקף של 10 שעות בחודש לכל היותר, שמטרתה העמקת ההבנה והתפישה הכוללת של העיר ירושלים והחזון של תוכנית המנהיגות בעיר.

 

 

התחייבויות העמית/ה בשנה השנייה של התוכנית:

 • בשנה השנייה של התוכנית, שתסתיים באוקטובר 2025, ימשיכו העמיתים לעבוד בארגון לפי המסגרת שנקבעה מול הארגון ובהתאם למסלול ההתקדמות האישי של העמיתים. משכורת העמית, בסך כ –7000 ₪ ברוטו, על חצי משרה, תשולם ע"י הארגון, במימון הקרן לירושלים.
 • במקביל, ימשיך העמית/ה להשתתף בתוכנית ההשתלמות, בהיקף של מפגש הכולל 5 שעות בחודש לכל היותר, לשם העמקת ההבנה והתפישה הכוללת של העיר ירושלים וחיזוק קשרי העמיתים והקבוצה.

 

 

התחייבויות העמית/ה בשנה השלישית של התוכנית:

 • השנה השלישית של התוכנית מתחלקת לשני חלקים: עד מרץ 2026, ימשיכו העמיתים לעבוד בארגון לפי המסגרת שנקבעה מול הארגון ובהתאם למסלול ההתקדמות האישי של העמיתים. משכורת העמית, בסך כ –7000 ₪ ברוטו, על חצי משרה, תשולם ע"י הארגון, במימון הקרן לירושלים.
 • החל מאפריל 2026 מסתיימת תקופת מימון שכרו של העמית ע"י הקרן לירושלים. בין מטרות התוכנית נמצאת גם השאיפה לכך שהעמיתים ימשיכו לעבוד בארגון בו החלו את התוכנית, גם לאחר שיסתיים המימון של הקרן לירושלים. עם זאת, ההתכנות המעשית של כך תהיה בהתאם לרמת ההשתלבות של העמית/ה בארגון, לפי רצונו/ה ולפי יכולות הארגון. במהלך 3 שנות התוכנית הראשונות יקבלו כל עמית ועמיתה ליווי מקצועי ואישי וסיוע בהשתלבות בארגון, כדי לקבל כלים משמעותיים ולקדם את ההשתלבות בעבודה בדרך מודעת ומושכלת.
 • במקביל, ימשיך העמית/ה להשתתף בתוכנית ההשתלמות, בהיקף של מפגש הכולל 5 שעות בחודש לכל היותר, לשם העמקת ההבנה והתפישה הכוללת של העיר ירושלים וחיזוק קשרי העמיתים והקבוצה.

 

 

התחייבויות העמית בשנה הרביעית והחמישית של התוכנית:

בשנה הרביעית והחמישית, כמו ב-3 השנים הראשונות בתוכנית, ימשיכו העמיתים לגור בירושלים וימנפו את העשייה המקצועית והאישית שלהם מתוך הבסיס שבנו ב-3 השנים הראשונות של התוכנית. בתקופה זו, יתכן שיתבקשו העמיתים לתרום מזמנם מעת לעת, במתן הרצאה או סיוע לעמיתים הנמצאים בתחילת התוכנית ובקשר עם קבוצת בוגרי התוכנית ועמיתיה, לפי יכולותיהם ובתיאום מראש עם מנהלת התוכנית.

 

 

מתווה התוכנית לעמיתים/ות דוקטורנטים/יות (שלב ב' חובה):

 • שנת התנסות בתפקיד משמעותי בארגון או מוסד בירושלים, כגון מוסדות תרבות, מנהלים קהילתיים ומיזמים כלכליים עירוניים שונים, בפעילות של יום בשבוע ומלגה חודשית מטעם הקרן לירושלים, למשך שנה או עד סיום הדוקטורט (התרחיש המוקדם מבין השניים). מטרת שנת ההתנסות היא היכרות הדדית מעמיקה בין העמית/ה לארגון. הארגון ייבחר יחד עם העמית/ה, לפי תחום עיסוקם ורצונם להשתלב ולפי צרכי הארגונים (להלן "הארגון שנקבע")
 • עבודה בארגון בהיקף של חצי משרה לפחות, למשך שנתיים, במימון הקרן לירושלים.
 • השתתפות בתוכנית ההשתלמות שכוללת 2 מפגשים בחודש לכל היותר, בהיקף של 10 שעות.

התוכנית גמישה, מותאמת אישית ונערכת בליווי רצוף כדי לשלב התפתחות אישית עם חיים אקדמיים, עבודה איכותית, תרומה משמעותית לקהילה ויצירת מעגלי קשרים וידע. מטרת התוכנית היא ליצור שדרת מנהיגות ירושלמית, המקדמת ידע ומינוף עשייה בארגונים ירושלמים.

תוכנית קיימה פועלת בשיתוף עם האוניברסיטה העברית ירושלים.

התחייבויות העמית/ה בשנה הראשונה של התוכנית:

 • בשנה הראשונה של התוכנית, החל מאוקטובר 2023, יקבלו העמיתים שנבחרו מלגה חודשית בסך 4000 ₪ ברוטו במימון הקרן לירושלים, בכפוף לביצוע התנסות של כ- 8 שעות בשבוע, בארגון שיותאם לעמית בהתאם לכישוריו, רצונותיו וצרכי הארגון. ההתנסות תהיה בתחום בניית מיזם קהילתי/חברתי או השתתפות במיזם חברתי/קהילתי של הארגון.
 • במקביל, ישתתף העמית/ה בהשתלמות של 2 מפגשים, בהיקף של 10 שעות בחודש לכל היותר, שמטרתה העמקת ההבנה והתפישה הכוללת של העיר ירושלים והחזון של תוכנית המנהיגות בעיר.
 • מובהר כי גם אם העמית לא יגיש את עבודת הדוקטורט עד תום שנת ההתנסות (ספטמבר 2024) הוא יפסיק לקבל את המלגה ויתחיל לעבוד בכל מקרה בהיקף של חצי משרה לפחות בארגון שנבחר.

התחייבויות העמית/ה בשנה השנייה והשלישית של התוכנית

 • באוקטובר 2024, בתום תקופת ההתנסות של העמית, ייקלט העמית כעובד במשרה בארגון בו נערכה ההתנסות ו/או בארגון ירושלמי אחר שמתואם עם הקרן לירושלים, בהתאם לכישורי העמית, לרצונותיו ולצרכי הארגון. העבודה תהיה בהיקף של חצי משרה לפחות, לתקופה של שנתיים (עד ספטמבר 2026). משכורת העמית, בסך כ –7000 ₪ ברוטו, תשולם ע"י הארגון, במימון הקרן לירושלים.
 • בתקופה זו תימשך מסגרת ההשתלמות בהיקף של 5 שעות בחודש לכל היותר (במקביל לעבודה), שמטרתה העמקת ההיכרות והתפישה הכוללת של העיר ירושלים ויצירת רשת חברתית בין העמיתים.

 

התחייבויות העמית בשנה הרביעית והחמישית של התוכנית

 • החל מספטמבר 2026 מסתיימת תקופת מימון שכרו של העמית/ה ע"י הקרן לירושלים. בין מטרות התוכנית נמצאת גם השאיפה לכך שהעמיתים ימשיכו לעבוד בארגון בו החלו את התוכנית, גם לאחר שיסתיים המימון של הקרן לירושלים. עם זאת, ההתכנות המעשית של כך תהיה בהתאם לרמת ההשתלבות של העמית/ה בארגון, לפי רצונו/ה ולפי יכולות הארגון. במהלך 3 שנות התוכנית הראשונות יקבלו כל עמית ועמיתה ליווי מקצועי ואישי וסיוע בהשתלבות בארגון, כדי לקבל כלים משמעותיים ולקדם את ההשתלבות בעבודה בדרך מודעת ומושכלת.
 • בשנה הרביעית והחמישית, כמו ב-3 השנים הראשונות בתוכנית, ימשיכו העמיתים לגור בירושלים וימנפו את העשייה המקצועית והאישית שלהם מתוך הבסיס שבנו ב-3 השנים הראשונות של התוכנית. בתקופה זו, יתכן שיתבקשו העמיתים לתרום מזמנם מעת לעת, במתן הרצאה או סיוע לעמיתים הנמצאים בתחילת התוכנית ובקשר עם קבוצת בוגרי התוכנית ועמיתיה, לפי יכולותיהם ובתיאום מראש עם מנהלת התוכנית.

 

למי מיועדת התוכנית?

 • דוקטורנטים (שלב ב' חובה) או בעלי/ות תואר דוקטור מינואר 2020 ואילך או מועמדים/ות שהגישו את עבודת הדוקטורט מינואר 2020 ואילך, בכל תחום ובכל אוניברסיטה (עדיפות לדוקטורנטים מהאוניברסיטה העברית).
 • חובה על המועמד/ת להתחייב לגור בעיר ירושלים במהלך כל 5 שנות התוכנית.
 • בעל/ת מוטיבציה להשתלב ולהוביל עשייה חברתית משמעותית בירושלים.
 • מועמדים/ות המעוניינים להמשיך במסלול שאינו אקדמי או המסוגלים/ות לשלב בין העשייה בשטח לבין מסלול אקדמי חלקי.
 • עדיפות תינתן למועמדים/ות בעלי קשר משמעותי לירושלים.
 • עדיפות לבעלי/ות ניסיון בעשייה חברתית, בעלי/ות מוטיבציה להוביל ולהנהיג עשייה, בעיר ירושלים.

 

הגשת מועמדות

ניתן להגיש מועמדות לתוכנית עד יום א' 30.7.23

 

להגשת המועמדות יש למלא את טופס ההרשמה ולצרף אליו קורות חיים ומכתב המלצה ממעסיק, או מעסיק לשעבר (לא מהתחום האקדמי). לטופס ההרשמה  לחצו כאן.     

 

לאחר קבלת כל המסמכים יתקבל אישור שליחה אוטומטי. תשובות למועמדים בעניין המשך התקדמות במסלול הקבלה של התוכנית תתקבלנה בדוא"ל בתוך כחודש ימים.

 

מפגש החשיפה של התוכנית יערך ביום א' 23.7.23.  המפגש מהווה הזדמנות מצוינת לקבל מידע מקיף על התוכנית, להיפגש עם חלק מעמיתי התוכנית ולתאם ציפיות. ההשתתפות במפגש מומלצת.

 

להשתתפות במפגש החשיפה יש להירשם מראש ב – manhigut@jfjlm.org

 

 

בחירת העמיתים/ות

בחירת המועמדים/ות המתאימים/ות להשתתף בתוכנית תהיה בהתאם לשיקול דעתה של הקרן לירושלים. בין היתר יבדקו הקריטריונים הבאים:

א.         ניסיון ומוטיבציה לעבודה בתחום היזמות או בתחום החברתי – קהילתי.

ב.         יכולת הנהגה והובלה של עשייה יוצרת רב תחומית.

ג.         תקשורת בינאישית מעולה ויכולת לעבוד בעבודת צוות מעצימה.

ד.         יכולת השתלבות בארגונים, והזדהות עם רוח המקום וצרכיו.

ה.        יכולת ביטוי ברמה גבוהה.

ו.          התאמה מקצועית לתפקידים הדרושים בארגונים שייבחרו ע"י הקרן לירושלים להתנסות ולעבודה.

 

 

מועמדים מתאימים יוזמנו לראיונות אישיים בהשתתפות חברי ועדת ההיגוי של התוכנית.

מועמדים שייבחרו כעמיתים בתוכנית יידרשו לחתום על כתב התחייבות מול הקרן לירושלים.

 

 

לשאלות ופרטים ניתן לפנות לד"ר סיגלית הרץ, מנהלת התוכנית – manhigut@jfjlm.org

המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות, אך מתייחס לגברים ונשים כאחד

 

 

 

ארגונים ירושלמיים שותפים לדרך של קיימה:

הספרייה הלאומית

משכנות שאננים

המרכז לקיימות של האוניברסיטה העברית

יד בן צבי

יוצאים לשינוי

מכון הרטמן

המרכז למגוון באוניברסיטה העברית

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

מרכז קהילתי אבנא אל קודס

האגף למדיניות ותכנון אסטרטגי בעיריית ירושלים

מרכז ימקא

בית הספר לעבודה סוציאלית של האוניברסיטה העברית

מכון ון ליר

היברו יוניון קולג'

הגן הבוטני

מוזיאון הסובלנות

מוזיאון קו התפר

החברה למתנ"סים, הנהלת המחוז

מרכז הרצל

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

 

 

 

 

 

צילום: ששון תירם

 

 

 

 

נגישות אתר