מנהיגות עתידית

מכון ירושלים למחקרי מדיניות (JIPR), שנוסד לפני יותר מ-40 שנה על ידי הקרן לירושלים והאוניברסיטה העברית, הוא מכון מחקר וחשיבה מוביל המוציא מירושלים תורה כלכלית, חברתית ומרחבית בת קיימא. חוקרי המכון אוספים נתונים ומוציאים מחקרים מעודכנים המסייעים לקובעי מדיניות ובעלי עניין בנושאים קריטיים הנוגעים לישראל בכלל ולירושלים בפרט. מחקרי המכון מסייעים למוסדות ולגופים לעצב וליישם מדיניות חדשנית ואפקטיבית: נושאים חברתיים ודמוגרפיים, אתגרים כלכליים וסביבתיים וההשפעה של קונפליקטים גאופוליטיים. ירושלים מהווה עבור המכון מקור השראה ושדה מחקר ופיתוח העיר וחיזוק מעמדה הגלובלי עומדים בראש סדר היום של המכון.

 

הקרן לירושלים, הנעזרת אף היא במחקרי המכון לקביעת סדר יומה, רואה בקיומו של המכון חלק מחזונה להצמחת מנהיגות אזרחית עתידית ומחויבת לעיר.

 

תחומי ההתמחות של המכון הם קיימות ועירוניותכלכלה וחדשנות וחברה ואוכלוסיות. בין תחומים אלו מתקיימת זיקה הדדית. המכון מקדם תהליכי עיצוב מדיניות, קבלת החלטות ותכנון מבוססי ידע בתחומים אלו במעגל הירושלמי, הישראלי והעולמי.

 

 

 

המכון מבקש להשפיע במחקריו על עיצוב מדיניות, תהליכי קבלת החלטות ותהליכי תכנון ואסטרטגיה בקרב מקבלי החלטות ומכתיבי מדיניות – ברמה המקומית והארצית; ארגוני חברה אזרחית; והמגזר הפרטי והציבור הכללי הרחב, המתעניין בתכנון עירוני, מדיניות ציבורית וגיאוגרפיה אנושית. מחקריו המעמיקים של המכון מסייעים לקהלים אלו לגבש עמדותיהם ופעילותם באופן מושכל, מתוך הבנת הקשרים והשלכות רחבים.

 

 

השנתון הסטטיסטי של מכון ירושלים למחקרי מדיניות מהווה אוצר של מידע ואיתור מגמות בירושלים וסייע בהפיכתו של המכון למכון המחקר המוביל לממשלת ישראל וארגונים פילנתרופים כשהוא מספק נתונים מלאי תובנות המעצבים את המדיניות וההשקעה בירושלים. לפיכך יש צורך במימון לביצוע והרחבת המחקר, יחד עם תמיכה בפרסום החומרים הרבים.

 

 

עבודת המכון תורמת להחלטות חשובות המעצבות את ירושלים כעיר וכבית לקהילות רבות.

 

 

אתר: www.jerusaleminstitute.org.il

 

נגישות אתר