קיימה – תכנית המנהיגות האקדמית של הקרן לירושלים ע"ש ג'ורג' פינטו – מחזור ג' יוצא לדרך!

קול קורא לדוקטורנטים הרואים בירושלים את ביתם,

מעוניינים לגור בעיר, לעבוד ולהוביל בחברה הירושלמית

הקרן לירושלים מודיעה על פתיחת המחזור השלישי של תכנית המנהיגות האקדמית של הקרן לירושלים ע"ש ג'ורג' פינטו. התכנית מיועדת לדוקטורנטים בשלבי הדוקטורט המתקדמים המעוניינים להשתלב בעבודה משמעותית ובעשייה בתחום החברתי – עירוני בירושלים ולהיות חלק מתכנית מנהיגותית למטרת קידומה החברתי-כלכלי של העיר ירושלים.

 

דוקטורנט אשר יתקבל לתכנית ("עמית") ישתתף בשנת התנסות בתפקיד משמעותי בארגון או מוסד בירושלים, כגון מוסדות תרבות, מנהלים קהילתיים ומיזמים כלכליים עירוניים שונים, ויהיה זכאי למלגה חודשית מטעם הקרן לירושלים.

מטרת התוכנית היא ליצור שדרת מנהיגות ירושלמית, המקדמת ידע ומינוף עשייה בארגונים ירושלמים.

תכנית קיימה פועלת בשיתוף עם האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

ועדת ההיגוי של התכנית:

פרופ' אודי ניסן, בי"ס למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית –  יו"ר, פרופ' ברק מדינה – רקטור האוניברסיטה העברית, פרופ' מונא חורי-כסאברי – דיקנית ביה"ס לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית, דני בר גיורא – מנהל בית הספר למנהיגות חינוכית, מכון מנדל, גב' חלי יעקבס – מנכ"לית תיירות ניר דוד ויו"ר צובה תיירות, פעילה חברתית בירושלים, פרופ' דוד גליקסברג, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, שי דורון, נשיא הקרן לירושלים.

 

מהות התכנית:

בבסיס התוכנית עומדת התחייבות של כל עמית לגור ולעבוד בעיר ירושלים במשך תקופה של  5 שנים.

 • התוכנית משלבת התנסות ועבודה בתפקיד משמעותי בארגון/ים בעיר ירושלים וכן השתתפות בהשתלמויות.
 • מקום ההתנסות/העבודה יותאם לעמית ע"י הקרן לירושלים בארגונים בירושלים (להלן – "הארגון שנקבע")

 

התחייבויות העמית בשנה הראשונה של התוכנית (בתקופה המיועדת לסיום הדוקטורט)

בשנה הראשונה של התוכנית, החל מנובמבר 2022, יקבלו העמיתים שנבחרו מלגה חודשית בסך 4000 ₪ ברוטו במימון הקרן לירושלים, בכפוף לביצוע התנסות של כ- 8 שעות בשבוע, בארגון שיותאם לעמית בהתאם לכישוריו ולצרכי הארגון, והשתתפות בהשתלמות של כ- 10 שעות בחודש שמטרתה העמקת ההבנה והתפישה הכוללת של העיר ירושלים ומורכבותה והחזון של תוכנית המנהיגות בעיר.

מובהר כי גם אם העמית לא יגיש את עבודת הדוקטורט עד תום שנת ההתנסות תקופת מתן המלגה תסתיים בנובמבר 2023.

 

התחייבויות העמית בשנה השנייה והשלישית של התכנית

בנובמבר 2023, העמית ייקלט כעובד במשרה משמעותית בארגון בו נערכה ההתנסות ו/או בארגון ירושלמי אחר שמתואם עם הקרן לירושלים, בהתאם לכישורי העמית ולצרכי הארגון. העבודה תהיה בהיקף של חצי משרה לפחות, לתקופה של שנתיים (עד נובמבר 2025). משכורת העמית, בסך כ – 5500 ₪ תשולם  ע"י הארגון, במימון הקרן לירושלים. בתקופה זו תימשך מסגרת ההשתלמות של 10 שעות בחודש (במקביל לעבודה), שמטרתה העמקת ההיכרות והתפישה הכוללת של העיר ירושלים ומורכבותה ויצירת רשת חברתית בין העמיתים.

 

התחייבויות העמית בשנה הרביעית והחמישית של התכנית

עם תום השנה השלישית של התכנית, מסתיימת התחייבותה של הקרן לירושלים לסייע לעמית להשתלב בארגון שנקבע וגם מסתיימת תקופת מימון שכרו של העמית ע"י הקרן לירושלים. בשנה הרביעית והחמישית ימשיכו העמיתים לגור בירושלים ומצופה מהם לעבוד בעיר ברמה משמעותית ומובילה. בנוסף, בתקופה זו על העמיתים לתרום מזמנם למסגרת ההשתלמויות, כולל במתן הרצאות וסיוע לעמיתים הנמצאים בתחילת התכנית ובפיתוח שדרת המנהיגות הירושלמית שנבנית באמצעות התכנית.

דרישות החלות על המועמדים

התכנית מיועדת ל:

 • סטודנט/ית לתואר שלישי, בכל התחומים, הנמצאים בשלב מתקדם של הדוקטורט (בשלב ב' – חובה), עם עדיפות לדוקטורנט/ית העתיד/ה להגיש את הדוקטורט שלו/ה עד נובמבר 2023 ומעוניין/ת להשתלב בעבודה בעיר ירושלים.
 • חובה על הסטודנט/ית להתחייב לגור בעיר ירושלים במהלך כל 5 שנות התוכנית.
 • בעל/ת מוטיבציה להשתלב ולהוביל עשייה חברתית משמעותית בירושלים.
 • בעל/ת נכונות להתנדבות בוועדות ליווי/ועדות ציבוריות/צוותי משימה בתחומי העשייה החברתית בירושלים.
 • עדיפות תינתן לדוקטורנטים/יות הלומדים/ות באוניברסיטה העברית ו/או בעלי קשר משמעותי לירושלים.
 • עדיפות לבעלי/ות ניסיון בעשייה חברתית, בעלי/ות מוטיבציה להוביל ולהנהיג עשייה, כאמור בעיר ירושלים.

 

 

הגשת מועמדות

ניתן להגיש מועמדות לתכנית עד יום א' 10.7.22 י"א תמוז תשפ"ב

להגשת המועמדות יש למלא את טופס ההרשמה ולצרף אליו קורות חיים ומכתב המלצה ממעסיק, או מעסיק לשעבר. לטופס ההרשמה  לחצו כאן.

לאחר קבלת כל המסמכים יתקבל אישור שליחה אוטומטי. תשובות למועמדים בעניין המשך התקדמות במסלול הקבלה של התוכנית תתקבלנה בדוא"ל בתוך כחודש ימים.

 

 

מפגש החשיפה של התוכנית יערך ביום ד' 29.6.22. המפגש מהווה הזדמנות מצוינת לקבל מידע מקיף על התוכנית, להיפגש עם עמיתי מחזור א' ו- ב' ולתאם ציפיות. ההשתתפות במפגש מומלצת.

להשתתפות במפגש החשיפה יש להירשם מראש ב – manhigut@jfjlm.org

 

 

בחירת העמיתים

בחירת המועמדים המתאימים להשתתף כעמיתים בתכנית תהיה בהתאם לשיקול דעתה של הקרן לירושלים. בין היתר יבדקו הקריטריונים הבאים:

א.         ניסיון ומוטיבציה לעבודה בתחום היזמות או בתחום החברתי – קהילתי

ב.         יכולת הנהגה והובלה של עשייה יוצרת רב תחומית

ג.         תקשורת בינאישית מעולה ויכולת לעבוד בעבודת צוות מעצימה

ד.         יכולת השתלבות בארגונים, והזדהות עם רוח המקום וצרכיו

ה.        יכולת ביטוי ברמה גבוהה

ו.          התאמה מקצועית לתפקידים הדרושים בארגונים שייבחרו ע"י הקרן לירושלים להתנסות ולעבודה

 

מועמדים מתאימים יוזמנו לראיונות אישיים בהשתתפות חברי ועדת ההיגוי של התכנית.

מועמדים שייבחרו כעמיתים בתוכנית יידרשו לחתום על כתב התחייבות מול הקרן לירושלים.

 

 

לשאלות ופרטים ניתן לפנות לד"ר סיגלית הרץ, מנהלת התוכנית – manhigut@jfjlm.org

המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות, אך מתייחס לגברים ונשים כאחד

 

 

 

 

מכרז חפירה ודיפון – מועדון ספורט בבית חנינא

 

מכרז פומבי מס' 138700/01/01/2021

 

הקרן לירושלים (ע"ר) (להלן – "המזמינה" ו/או "הקרן") מזמינה בזאת להגיש הצעות לביצוע עבודות חפירה, ביסוס ודיפון  (להלן – "השירות" ו/או "העבודות") בנכס הידוע כגוש 31311 חלקה 1, רח' אלמרכז 10, בית חנינא. ביצוע העבודות יכלול את כל המפורט במסמכי המכרז.

על המציע לבצע את העבודות בתקופה שלא תעלה על 5 חודשים מיום מתן צו התחלת העבודה.

 

תמצית תנאים עיקריים של המכרז:

 

 1. תנאי סף להגשת ההצעה

רשאים להשתתף בהליך זה מציעים העומדים בתנאי הסף שמפורטים במסמכי המכרז, שתמציתם מובאת להלן:

 • המציע הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל. יודגש כי אין להגיש הצעה משותפת של שתי חברות או של שתי ישויות משפטיות נפרדות.
 • המציע הוא קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות בנאיות, התשכ"ט-1969 בסיווג ג'2 בענף הבנייה (100) ו/או בענף כבישים תשתיות ופיתוח (200), לפחות.
 • לא עומדים ותלויים נגד המציע כל הליכי חדלות פרעון, לרבות פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים.
 • המציע ביצע כקבלן ראשי, עבודות חפירה, דיפון וביסוס במועדים כלשהם במהלך 4 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בשני פרויקטים שביצועם הסתיים, לפחות, בהיקף חפירה של 20,000 מ"ק כל אחד, לפחות, ובלבד שהפרויקט כלל גם עבודות דיפון וביסוס בהיקף כספי של לפחות 850,000 ₪ (לא כולל מע"מ)
 • המציע השתתף בסיור קבלנים כמפורט בסעיף 3.1 להלן.
 • המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.

 

 1. עיון במסמכי המכרז וקבלתם

ניתן לקבל ו/או לעיין במסמכי המכרז החל מיום א' 2.1.2022 במשרדי הקרן לירושלים, רחוב רבקה 11, קומה 2 אצל נועה בלום. יש לתאם הגעה מראש עם נועה בלום בטלפון 02-6751732.

 

 1. סיור קבלנים ושאלות הבהרה
  • חובה להשתתף בסיור קבלנים שיתקיים ביום ה' 6.1.2022 בשעה 9:00  בכתובת: אלמרכז 10 בכניסה למנהל הקהילתי בית חנינא, ירושלים.
  • ניתן להגיש שאלות הבהרה, בכתב בלבד, לכתובת מייל: noab@jfjlm.org , עד ליום א' 16.1.2022 , בשעה 16:00.

 

 1. מועד אחרון להגשת הצעות

ההצעה תוגש עד ליום ד' 26.1.2022 לא יאוחר מהשעה 12:00. ההצעה תוגש בהתאם להוראות מסמכי המכרז, תימסר במעטפה סגורה ותוכנס לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין הקרן לירושלים, ברחוב רבקה 11, ירושלים.

 1. כללי
  • האמור במודעה זו הינו תקציר בלבד. מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.
  • המזמינה רשאית לנהל מו"מ (מכל סוג שהוא) עם כלל המציעים או חלק מהם, כפי שייקבע ע"י המזמינה, ו/או לבצע כל פעולה אחרת כפי שתמצא המזמינה לנכון, לרבות עריכת שלב תחרותי נוסף (התמחרות) בין חלק או כל המציעים, לפי שיקול דעתה.
  • המזמינה אינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו, או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • הקרן לירושלים, עמותה רשומה כדין, אינה כפופה לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992 והתקנות שהותקנו מכוחו.

 

 

 

                                                                                                                                                              אמרי בן עמי

                                                                                                                                                              מנכ"ל הקרן לירושלים

 

קול קורא לקרן החדשנות

הקרן לירושלים מנהלת את קרן החדשנות בתרבות ובקהילה בירושלים.

באמצעות קרן החדשנות, הקרן לירושלים תומכת בפרויקטים שמקדמים את חזון "ירושלים 2030" של הקרן ותורמים להעצמה קהילתית, לתרבות יוצרת ולמנהיגות עתידית.

הקרן מזמינה בזה הגשת בקשות לקבלת מענק תרבות או מענק קהילה עבור פרויקטים בתחום התרבות או פרויקטים בתחום קהילה הפתוחים לקהל הרחב ברחבי העיר ירושלים, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הקול קורא שלהלן: ======.  ההצעות הזוכות יקבלו מענק כספי מהקרן לירושלים לביצוע הפרויקט במשך שנת 2022.

 

ניתן להגיש הצעות עד יום ג' ה-23.11.2021 בשעה 16:00.

 

مؤسسة صندوق القدس تطلق صندوق الابتكار في مجالات الثقافة والمجتمع بالقدس.

من خلال صندوق الابتكار ، تدعم مؤسسة صندوق القدس المشاريع التي تعزز رؤية الخطة الرئيسية للمؤسسة ، "القدس 2030" وتساهم في تمكين المجتمع والثقافة الإبداعية والقيادة المستقبلية.

تقدم المؤسسة بموجبه دعوة لتقديم طلبات الحصول على منحة ثقافية أو منحة مجتمعية لمشاريع في مجال الثقافة أو مشاريع في مجال المجتمع، تكون مفتوحة للجمهور في جميع أنحاء مدينة القدس ، وفقًا للشروط المنصوص عليها في طلب المستندات أدناه: לינק לקול קורא שעל האתר  ستحصل المقترحات الفائزة على منحة مالية من مؤسسة صندوق القدس لتنفيذ المشروع خلال عام 2022.

يمكن تقديم المقترحات حتى يوم الثلاثاء23.11.2021 الساعة 16:00.

סיפורים מירושלים – ראש השנה תשפ"א

 

אלו הם זמנים משונים וקשים ובירושלים אנו עומדים בפני תחילתו של סגר שני ועלייה במספרי החולים. כולנו זקוקים למעט חדשות טובות ואנו מביטים אל השנה החדשה בתקווה ומייחלים לימים טובים יותר שעוד יבואו…

המהדורה הזו של "סיפורים מירושלים" נשלחת אליכם בצירוף ברכות לשנה החדשה שתהיה שנה של בריאות ושמחה. הסיפורים שתקראו כאן נותנים לי תקווה לעתיד ולכן אני רוצה לחלוק אותם איתכם ולאחל לכל ידידינו ברחבי העולם שנה טובה מירושלים.

 

האור מעבר להרי החושך

את אליעזר ("גזר") יערי אני מכיר כבר שנים ארוכות. חברים. חולקים חוויות ואהבות משותפות, ואחת גדולה – ירושלים.

לפני שנים, כחלק מתהליך החלמה והתאוששות מניתוח שעבר, אליעזר היה חייב להתחיל ללכת….להבריא. ללכת מביתו שבארנונה והכיוון שבחר היה ללכת מזרחה – לשכניו ש"מעבר להרי החושך": הכפר צור באהר. את העולם החדש שנפתח בפניו סיכם בספר שזכה כבר לצאת באלפי עותקים   – "מעבר להרי החושך". ספר מסעו של אליעזר אל השכנים הקרובים כל כך גאוגרפית – אך כל-כך רחוקים….

בצור באהר הוא התוודע אל גלריה מגוונת של אנשים אותם לא הכיר. אחד מיוחד היה ד"ר טארק אבו חאמד, פלסטיני גאה תושב הכפר, מי שנחשב שהגיע לעמדה הבכירה מבין תושבי מזרח ירושלים במשרדי הממשלה הישראלים – סגן המדען הראשי של משרד המדע. עכשיו הוא משמש כמנהל האקדמי של מכון הערבה ללימודי הסביבה. המפגש ביניהם הוליד גם את הסרט התיעודי המרתק – THE OPTIMISTS, אך בעיקר חברות אמיצה שהובילה לאחד הפרויקטים המרתקים שבו הקרן ירושלים מעורבת לאחרונה.

מלבד כל עשייתו, ד"ר אבו חאמד משמש גם כיו"ר ועד ההורים של בית הספר התיכון העירוני לבנות בצור באהר. מעבר לכל דבר, מעל כל מחלוקת או ויכוח פוליטי – ד"ר אבו חאמד הבין והוביל את הגישה לפיה העתיד נמצא בחינוך והשינוי יבוא מהדור הצעיר ומהבנות שגדלות בכפר. בית הספר התיכון לבנות בצור באהר הפך במהרה לסיפור הצלחה שמוביל שינוי: חינוך פורץ דרך, מוטיבציה לשינוי של תלמידותיו, רצון להישגיות וסלילת הדרך ללימודים אקדמיים מתקדמים תוך מתן הזדמנות אמיתית להתפתחות עתידית.

מה שהיה חסר לבית הספר המטופח היו מעבדה למדעים. פיזיקה, כימיה, ביולוגיה ברמה גבוהה, תחומים שכה קרובים לד"ר אבו חאמד. לצורך זה חברו החברים החדשים וגייסו גם אותנו להגשים את החלום: אליעזר יערי עצמו צירף חברים טובים מישראל, אוסטריה וארה"ב שהתגייסו יחד איתנו לגייס משאבים, לתרום ולהקים את המעבדה. ד"ר אבו חאמד  דאג גם למה שנראה כל כך טבעי אך הוא עדיין יוצא מן הכלל והוא גיוס תושבי הכפר, הורים לתלמידות, לתת ולתרום את חלקם הצנוע ולהצטרף יחדיו למשימה. בימים אלה, ששנת הלימודים נפתחת, וגם אם השגרה עדין רחוקה – השלימה הקרן ירושלים את בניית המעבדה והצטיידותה, ומכאן השמיים הם הגבול לבנות התיכון בצור באהר….

את החיוך של טארק ואליעזר קשה להחמיץ, גם כאשר ימים לא קלים עוברים על כולנו. נכון, זו מעבדה אחת למדעים, אבל הסיפור מאחוריה נותן תקווה ענקית לירושלים.

אגב, בחודשים האחרונים יצא ספרו החדש של אליעזר –  "מפעם לפעם" – המרכז את טוריו השבועיים כפי שפורסמו ב-20 השנים האחרונות ברדיו הישראלי מידי יום שישי אחר הצהריים. הטורים, גם אם בהומור מסוים, העלו סימני שאלה וביקורת לא סמויה על החברה הישראלית, אך מ"פעם לפעם" יש סימן קריאה ותקווה והם מגיעים מירושלים ומצור באהר….

הפתעה בקופסה

זה היה עוד יום חם מאוד, ימים אחרונים של חודש אוגוסט, ימים אחרונים לפני מה שאמור להיות החזרה לבית הספר, חזרה ללימודים. הגעתי למרכז הקהילתי בקריית מנחם לראות מקרוב את חלוקת המחשבים למשפחות יוצאות אתיופיה המתגוררת בשכונה. 40 משפחות של בני הקהילה הגיעו, כל אחת בתורה, לקבל מחשב ביתי כדי שיוכלו להתחיל ללמוד בשנת הלימודים הקרובה את מה שאנחנו מגדירים "למידה מרחוק" . לחלקנו הגדול ה"זום" הפך לחלק משגרת יומנו, לעבודה, לימודים וקשרים חברתיים. אך בירושלים יש רבים שזה ממש לא כך…  למשפחות רבות אין מחשב ביתי או מחשב נייד כלל.

תשתית חיבור לרשת לקויה באזורים אחרים, משפחות מרובות ילדים שיש להן מחשב אחד וצריך לקיים תורנות בין הילדים מי ישתמש, מתי ואיך הוא יהיה חלק מהלמידה מרחוק בשעה הנכונה. בנוסף יש צורך בתוכנת מחשב מיוחדת.

הקרן לירושלים השקיעה בחודשים האחרונים מאות אלפי דולרים ברכישת מחשבים, טאבלטים ומחשבים ניידים לתלמידים מכל המגזרים ומכל הגילאים. אך הסיפור של קריית מנחם ועמותת מחשבה טובה הוא מיוחד. 40 מחשבים ששימשו חברות מסחריות הושמשו והותקנו מחדש  על ידי מתנדבי  ארגון "מחשבה טובה" באמצעות הסדנא הקהילתית לחדשנות ומחשוב שפועלת באורח קבע במרכז הקהילתי בקריית מנחם.

גם חסכון כספי ניכר, גם דאגה למיחזור וניצול נכון של משאבים וגם מעורבות קהילתית של צעירים מתוך הקהילה למען הקהילה.

כל משפחה הגיעה למרכז הקהילתי וקיבלה ארגז ובו מחשב שהותאם והפך כחדש, כרטיס רשת, תוכנות לימוד וממשק עם בתי הספר ו"זום" מוכן לפעולה. אל כל אלה התווסף במידת הצורך גם מודם נייד המאפשר גלישה ברשת גם אם אין תשתית רשת קבועה בבית.

אבל בתוך הקופסה הסתתרה גם הפתעה נוספת: חוברת הדרכה, בסיסית ופשוטה, כיצד להשתמש במחשב, חוברת הכתובה כולה באמהרית. בעיקר לטובת ההורים הנרגשים המלווים את ילדיהם לקבל את המחשב ולאפשר להם להכיר ולסייע במידת האפשר. מדריך דובר אמהרית מסביר בסבלנות לכל משפחה ומשפחה, ומדריך את הילדים והוריהם איך להשתמש במחשב החדש. "הזום" הרי הוא אותו זום בעברית, ערבית, אנגלית ואמהרית.

איש תחת גפנו

משפחת טל (טובול) היא משפחה ירושלמית שרבים מכירים. רחל ושמעון טל עלו לירושלים מאלג'יר ובה בנו את ביתם וגידלו שלוש עשרה בנים ובנות באהבה ובהשקעה רבה. השותפות בין ההורים הצמיחה משפחה עניפה, ערכית ומלומדת. שמעון, איש צנוע, עבד כקבלן שבנה הרבה בירושלים ולימים שילב עם עבודתו גם פעילות ציבורית ועשייה למען הקהילה ואף קיבל את אות יקיר ירושלים על כך. רחל, למרות השכלתה ולימודיה, הקדישה את חייה למשפחה וניהלה את ביתם כמו מבצע צבאי. מידי יום תוך דאגה לכל אחד מילדיה ובהמשך לנכדיה ולניניה. בני הזוג נפטרו בשיבה טובה והשאירו אחריהם משפחה גדולה ומלוכדת.

סיפורה של הקרן לירושלים מורכב מפסיפס של תורמים ותומכים מרחבי העולם כולו, אך לעיתים מרגשת במיוחד היא התמיכה שאנו מקבלים דווקא ממשפחה כמו משפחת טל. אנשי ירושלים האמיתיים. בני המשפחה בחרו והאמינו בקרן לירושלים כפלטפורמה להנציח את הוריהם ובתמיכה באחת מהתכניות אותה אנו מובילים – "עמק הצבאים".

"עמק הצבאים"  – פארק הטבע העירוני במרכזה של העיר, שכולו ביטוי לעוצמה קהילתית ומנהיגות מקומית, שהקרן השקיעה משאבים רבים בפיתוחו ובקידומו והיא ממשיכה להשקיע בו גם עכשיו. עמק הצבאים זכה, בתרומה של משפחת טל, לפנינה נוספת: משעול כרם הגפנים הנקרא לכבודם של רחל ושמעון טל.

תרומה מרגשת במיוחד, המסמלת את המחויבות של משפחת טל, כמו המחויבות של כולנו בקרן לירושלים, לעשות למען העיר. שילוב מקסים בין הנצחת ההורים, בנייה ופיתוח ירושלים ועשייה למען העצמת הקהילות הפועלות וחיות בעיר.

לא הכרתי אישית את רחל ושמעון. היוזמה להקמת הכרם החלה עוד לפני כניסתי לתפקיד, תהליך שנמשך כמעט שנתיים, אבל נוכחתי בטקס חנוכת הכרם בעמק הצבאים. הכרתי שם משפחה ירושלמית (גם אם חלק מבניה עזב את העיר) והתרגשתי שוב מחדש. מהמחויבות הגדולה של הירושלמים לעירם ומהדרך שבקשו בני המשפחה להנציח את יקיריהם.

הטקס התקיים בסוף השבוע שעבר, מעט לפני ראש השנה. היה זה סיום מרגש, מלא תקווה לעתיד:  הכרם עוד יניב את פירותיו, למרות השנה הקשה והמורכבת שעברנו, השעה שביליתי בשעת אחר צהריים המאוחרת בעמק הצבאים, הבטיחה שיכול להיות כאן טוב הרבה יותר.

 

שנה טובה לכולם,

שי דורון

 

 

 

 

 

סיפורים מירושלים – ראש השנה תשפ"א

אלו הם זמנים משונים וקשים ובירושלים אנו עומדים בפני תחילתו של סגר שני ועלייה במספרי החולים. כולנו זקוקים למעט חדשות טובות ואנו מביטים אל השנה החדשה בתקווה ומייחלים לימים טובים יותר שעוד יבואו…

המהדורה הזו של "סיפורים מירושלים" נשלחת אליכם בצירוף ברכות לשנה החדשה שתהיה שנה של בריאות ושמחה. הסיפורים שתקראו כאן נותנים לי תקווה לעתיד ולכן אני רוצה לחלוק אותם איתכם ולאחל לכל ידידינו ברחבי העולם שנה טובה מירושלים.

האור מעבר להרי החושך

את אליעזר ("גזר") יערי אני מכיר כבר שנים ארוכות. חברים. חולקים חוויות ואהבות משותפות, ואחת גדולה – ירושלים.

לפני שנים, כחלק מתהליך החלמה והתאוששות מניתוח שעבר, אליעזר היה חייב להתחיל ללכת….להבריא. ללכת מביתו שבארנונה והכיוון שבחר היה ללכת מזרחה – לשכניו ש"מעבר להרי החושך": הכפר צור באהר. את העולם החדש שנפתח בפניו סיכם בספר שזכה כבר לצאת באלפי עותקים   – "מעבר להרי החושך". ספר מסעו של אליעזר אל השכנים הקרובים כל כך גאוגרפית – אך כל-כך רחוקים….

בצור באהר הוא התוודע אל גלריה מגוונת של אנשים אותם לא הכיר. אחד מיוחד היה ד"ר טארק אבו חאמד, פלסטיני גאה תושב הכפר, מי שנחשב שהגיע לעמדה הבכירה מבין תושבי מזרח ירושלים במשרדי הממשלה הישראלים – סגן המדען הראשי של משרד המדע. עכשיו הוא משמש כמנהל האקדמי של מכון הערבה ללימודי הסביבה. המפגש ביניהם הוליד גם את הסרט התיעודי המרתק – THE OPTIMISTS, אך בעיקר חברות אמיצה שהובילה לאחד הפרויקטים המרתקים שבו הקרן ירושלים מעורבת לאחרונה.

מלבד כל עשייתו, ד"ר אבו חאמד משמש גם כיו"ר ועד ההורים של בית הספר התיכון העירוני לבנות בצור באהר. מעבר לכל דבר, מעל כל מחלוקת או ויכוח פוליטי – ד"ר אבו חאמד הבין והוביל את הגישה לפיה העתיד נמצא בחינוך והשינוי יבוא מהדור הצעיר ומהבנות שגדלות בכפר. בית הספר התיכון לבנות בצור באהר הפך במהרה לסיפור הצלחה שמוביל שינוי: חינוך פורץ דרך, מוטיבציה לשינוי של תלמידותיו, רצון להישגיות וסלילת הדרך ללימודים אקדמיים מתקדמים תוך מתן הזדמנות אמיתית להתפתחות עתידית.

מה שהיה חסר לבית הספר המטופח היו מעבדה למדעים. פיזיקה, כימיה, ביולוגיה ברמה גבוהה, תחומים שכה קרובים לד"ר אבו חאמד. לצורך זה חברו החברים החדשים וגייסו גם אותנו להגשים את החלום: אליעזר יערי עצמו צירף חברים טובים מישראל, אוסטריה וארה"ב שהתגייסו יחד איתנו לגייס משאבים, לתרום ולהקים את המעבדה. ד"ר אבו חאמד  דאג גם למה שנראה כל כך טבעי אך הוא עדיין יוצא מן הכלל והוא גיוס תושבי הכפר, הורים לתלמידות, לתת ולתרום את חלקם הצנוע ולהצטרף יחדיו למשימה. בימים אלה, ששנת הלימודים נפתחת, וגם אם השגרה עדין רחוקה – השלימה הקרן ירושלים את בניית המעבדה והצטיידותה, ומכאן השמיים הם הגבול לבנות התיכון בצור באהר….

את החיוך של טארק ואליעזר קשה להחמיץ, גם כאשר ימים לא קלים עוברים על כולנו. נכון, זו מעבדה אחת למדעים, אבל הסיפור מאחוריה נותן תקווה ענקית לירושלים.

אגב, בחודשים האחרונים יצא ספרו החדש של אליעזר –  "מפעם לפעם" – המרכז את טוריו השבועיים כפי שפורסמו ב-20 השנים האחרונות ברדיו הישראלי מידי יום שישי אחר הצהריים. הטורים, גם אם בהומור מסוים, העלו סימני שאלה וביקורת לא סמויה על החברה הישראלית, אך מ"פעם לפעם" יש סימן קריאה ותקווה והם מגיעים מירושלים ומצור באהר….

 

הפתעה בקופסה

זה היה עוד יום חם מאוד, ימים אחרונים של חודש אוגוסט, ימים אחרונים לפני מה שאמור להיות החזרה לבית הספר, חזרה ללימודים. הגעתי למרכז הקהילתי בקריית מנחם לראות מקרוב את חלוקת המחשבים למשפחות יוצאות אתיופיה המתגוררת בשכונה. 40 משפחות של בני הקהילה הגיעו, כל אחת בתורה, לקבל מחשב ביתי כדי שיוכלו להתחיל ללמוד בשנת הלימודים הקרובה את מה שאנחנו מגדירים "למידה מרחוק" . לחלקנו הגדול ה"זום" הפך לחלק משגרת יומנו, לעבודה, לימודים וקשרים חברתיים. אך בירושלים יש רבים שזה ממש לא כך…  למשפחות רבות אין מחשב ביתי או מחשב נייד כלל.

תשתית חיבור לרשת לקויה באזורים אחרים, משפחות מרובות ילדים שיש להן מחשב אחד וצריך לקיים תורנות בין הילדים מי ישתמש, מתי ואיך הוא יהיה חלק מהלמידה מרחוק בשעה הנכונה. בנוסף יש צורך בתוכנת מחשב מיוחדת.

הקרן לירושלים השקיעה בחודשים האחרונים מאות אלפי דולרים ברכישת מחשבים, טאבלטים ומחשבים ניידים לתלמידים מכל המגזרים ומכל הגילאים. אך הסיפור של קריית מנחם ועמותת מחשבה טובה הוא מיוחד. 40 מחשבים ששימשו חברות מסחריות הושמשו והותקנו מחדש  על ידי מתנדבי  ארגון "מחשבה טובה" באמצעות הסדנא הקהילתית לחדשנות ומחשוב שפועלת באורח קבע במרכז הקהילתי בקריית מנחם.

גם חסכון כספי ניכר, גם דאגה למיחזור וניצול נכון של משאבים וגם מעורבות קהילתית של צעירים מתוך הקהילה למען הקהילה.

כל משפחה הגיעה למרכז הקהילתי וקיבלה ארגז ובו מחשב שהותאם והפך כחדש, כרטיס רשת, תוכנות לימוד וממשק עם בתי הספר ו"זום" מוכן לפעולה. אל כל אלה התווסף במידת הצורך גם מודם נייד המאפשר גלישה ברשת גם אם אין תשתית רשת קבועה בבית.

אבל בתוך הקופסה הסתתרה גם הפתעה נוספת: חוברת הדרכה, בסיסית ופשוטה, כיצד להשתמש במחשב, חוברת הכתובה כולה באמהרית. בעיקר לטובת ההורים הנרגשים המלווים את ילדיהם לקבל את המחשב ולאפשר להם להכיר ולסייע במידת האפשר. מדריך דובר אמהרית מסביר בסבלנות לכל משפחה ומשפחה, ומדריך את הילדים והוריהם איך להשתמש במחשב החדש. "הזום" הרי הוא אותו זום בעברית, ערבית, אנגלית ואמהרית.

איש תחת גפנו

משפחת טל (טובול) היא משפחה ירושלמית שרבים מכירים. רחל ושמעון טל עלו לירושלים מאלג'יר ובה בנו את ביתם וגידלו שלוש עשרה בנים ובנות באהבה ובהשקעה רבה. השותפות בין ההורים הצמיחה משפחה עניפה, ערכית ומלומדת. שמעון, איש צנוע, עבד כקבלן שבנה הרבה בירושלים ולימים שילב עם עבודתו גם פעילות ציבורית ועשייה למען הקהילה ואף קיבל את אות יקיר ירושלים על כך. רחל, למרות השכלתה ולימודיה, הקדישה את חייה למשפחה וניהלה את ביתם כמו מבצע צבאי. מידי יום תוך דאגה לכל אחד מילדיה ובהמשך לנכדיה ולניניה. בני הזוג נפטרו בשיבה טובה והשאירו אחריהם משפחה גדולה ומלוכדת.

סיפורה של הקרן לירושלים מורכב מפסיפס של תורמים ותומכים מרחבי העולם כולו, אך לעיתים מרגשת במיוחד היא התמיכה שאנו מקבלים דווקא ממשפחה כמו משפחת טל. אנשי ירושלים האמיתיים. בני המשפחה בחרו והאמינו בקרן לירושלים כפלטפורמה להנציח את הוריהם ובתמיכה באחת מהתכניות אותה אנו מובילים – "עמק הצבאים".

"עמק הצבאים"  – פארק הטבע העירוני במרכזה של העיר, שכולו ביטוי לעוצמה קהילתית ומנהיגות מקומית, שהקרן השקיעה משאבים רבים בפיתוחו ובקידומו והיא ממשיכה להשקיע בו גם עכשיו. עמק הצבאים זכה, בתרומה של משפחת טל, לפנינה נוספת: משעול כרם הגפנים הנקרא לכבודם של רחל ושמעון טל.

תרומה מרגשת במיוחד, המסמלת את המחויבות של משפחת טל, כמו המחויבות של כולנו בקרן לירושלים, לעשות למען העיר. שילוב מקסים בין הנצחת ההורים, בנייה ופיתוח ירושלים ועשייה למען העצמת הקהילות הפועלות וחיות בעיר.

 

לא הכרתי אישית את רחל ושמעון. היוזמה להקמת הכרם החלה עוד לפני כניסתי לתפקיד, תהליך שנמשך כמעט שנתיים, אבל נוכחתי בטקס חנוכת הכרם בעמק הצבאים. הכרתי שם משפחה ירושלמית (גם אם חלק מבניה עזב את העיר) והתרגשתי שוב מחדש. מהמחויבות הגדולה של הירושלמים לעירם ומהדרך שבקשו בני המשפחה להנציח את יקיריהם.

הטקס התקיים בסוף השבוע שעבר, מעט לפני ראש השנה. היה זה סיום מרגש, מלא תקווה לעתיד:  הכרם עוד יניב את פירותיו, למרות השנה הקשה והמורכבת שעברנו, השעה שביליתי בשעת אחר צהריים המאוחרת בעמק הצבאים, הבטיחה שיכול להיות כאן טוב הרבה יותר.

 

שנה טובה לכולם,

שי דורון

 

הקרן לירושלים העבירה 100 אלף שקל למשפחות נזקקות במזרח העיר

רגע לפני הסגר השני בערב ראש השנה, הקרן לירושלים חילקה סלי מזון לעשרות משפחות נזקקות במזרח העיר בעקבות תרומה שגייסה מארה"ב. בנוסף זכו עשרות ילדים לערכות חזרה ללימודים וילדי גן קיבלו ערכות יצירה. את המבצע לאיתור המשפחות הנזקקות ניהלה הקרן לירושלים בסיוע שבע לשכות הרווחה הפזורות בשכונות השונות במזרח העיר. 150 מתנדבים ממזרח העיר סייעו באריזת סלי המזון וערכות החזרה ללימודים ופיזרו את החבילות בקרב המשפחות שאותרו. הקרן לירושלים העניקה גם למתנדבים "סל מתוק" כאות תודה והערכה על עבודתם.

 

 

"המצב במזרח העיר הוא קשה במיוחד", מסביר נשיא הקרן לירושלים שי דורון שפגש השבוע את המתנדבים שעסקו בפיזור סלי המזון בלשכת הרווחה בשועפאט. "מלכתחילה המצב הסוציו-אקונומי של תושבי השכונות הערביות נמוך מזה של רוב השכונות במערב העיר, אך בעקבות נגיף הקורונה המצב החמיר עוד יותר. אנו עושים מאמץ עילאי כדי להיענות לבקשות הרבות ולפונים הרבים למלא חסרים בסיסיים ומיידים לכל המגזרים ולכל חלקי העיר כי זהו תפקידה של הקרן לירושלים בעת חירום זו".

 

בנוסף חולקו השבוע על ידי הקרן לירושלים ובשיתוף החברה למתנ"סים למעלה מ- 400 ערכות משחקים תחת השם "משפוחא" למשפחות צעירות מעוטות יכולת הנמצאות בבידוד בשכונות של נווה יעקב, גוננים, תלפיות, לב העיר, יובלים ועיר גנים.

מחזירים את היצירה לירושלים: קרן הלוואות חדשה

הקרן לירושלים וקבוצת "עוגן" משיקות קרן הלוואות לתרבות, אמנות וחברה אזרחית בירושלים

 

הקרן לירושלים וקבוצת "עוגן" השיקו השבוע קרן הלוואות של כמיליון וחצי שקל במטרה לסייע לעמותות ירושלמיות הפועלות בתחומי התרבות, האמנות והחברה האזרחית שנקלעו למשבר בעקבות נגיף הקורונה. ההלוואות יינתנו למלכ"רים בתנאים ייחודיים: עד 100 אלף שקל ללא ריבית, ללא הצמדה וללא ערבים ובפריסה נוחה של 36 תשלומים. בנוסף נפתח מסלול הלוואות מיוחד של 20 אלף שקלים לאמנים ירושלמים עצמאיים שזקוקים לסיוע בעקבות ההפסקה הממושכת שחוו בפעילות בשל משבר הקורונה.

 

בקרן לירושלים ובקבוצת "עוגן" מסבירים כי מטרת קרן ההלוואות היא לספק מענה מהיר ונוח לאמנים עצמאיים ולמלכ"רים בתחום התרבות שפעילותם נפגעה באופן משמעותי מאז תחילת משבר הקורונה.

 

 

 

נשיא הקרן לירושלים שי דורון מוסיף כי מאז משבר הקורונה הקרן גייסה למעלה ממיליון וחצי דולר לטובת האוכלוסיות המוחלשות ביותר בעיר. "אחרי שסייענו לצרכים הבוערים ביותר של העיר ודאגנו לסלי מזון, קשר אנושי ומענה רגשי לאוכלוסיות שהיו הכי זקוקות לכך, הגיע הזמן לעבור למעגל התמיכה השני שלנו במשבר. עתה אנו מתגייסים לסייע לגופי התרבות, האמנים והחברה האזרחית שהם נשמת אפה של ירושלים ובלעדיהם ירושלים לא תהיה העיר שאנו מכירים". 

"שיתוף הפעולה עם הקרן לירושלים בא לתת אוויר לנשימה לכל אלו שנקלעו לקשיים בעקבות משבר הקורונה", מסביר שגיא בלשה מנכ"ל קבוצת עוגן. "אנחנו שמחים לספק באופן מהיר ויעיל כלי להצלתם של גופים אלו, שהם ליבו של ענף התרבות והחברה האזרחית בעיר ומאפשרים את המשך העסקתם של אלפי ירושלמים".

עוגן היא קבוצה פיננסית-חברתית ללא כוונת רווח השואפת לייצר רמה חדשה של הוגנות ושוויון הזדמנויות במגזר הפיננסי תוך הנגשת אשראי בר-השגה וליווי פיננסי לישראלים רבים המתמודדים עם פערים ומכשולים פיננסיים. עוגן מספקת אשראי נגיש ונוח לאוכלוסיות בישראל שמתקשות להשיג אשראי בתנאים הוגנים או בכלל.

הקרן לירושלים, הפועלת למעלה מ-50 שנה למען כל אוכלוסיות ירושלים, מכל המגזרים, היא הקרן המובילה בתמיכה בתרבות בעיר.

 

נגישות אתר